Bureau Gezinszorg

Ambulante Begeleiding


Privacyverklaring, Disclaimer


KVK: 32110506

BTWnr: 817548841B01

AGB code: 98099322

SKJ-Regnr: 110008699

KIWA: 9163

IBAN: NL90INGB0005128148Privacyverklaring


Bureau Gezinszorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat respectvol met uw privacy om.

In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie  over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bureau Gezinszorg  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG)    Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt  en alleen dan, wanneer u hiervoor ook schriftelijk toestemming heeft gegeven;

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bureau Gezinszorg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen.