Bureau Gezinszorg

Ambulante Begeleiding


Privacyverklaring, Disclaimer


KVK: 32110506

BTWnr: 817548841B01

AGB code: 98099322

SKJ-Regnr: 110008699

KIWA: 9163

IBAN: NL90INGB0005128148Gezinsbegeleiding


In deze vorm van begeleiding richten wij ons niet op één gezinslid maar op het gezin als geheel. Natuurlijk is het zo dat een hulpvraag vaak binnenkomt op naam van één gezinslid, het kind of één van de opvoeders. Dat heeft te maken met beleidsmatige regels. In de praktijk is het dan wel zo dat alle leden van het gezin last kunnen hebben van de genoemde problematiek. Onze werkwijze is dan ook om het hele gezin te betrekken in dit traject. Ieder op zijn/haar eigen niveau.


Als bijvoorbeeld een vader last heeft van depressieve buien, dan heeft dat een impact op alle gezinsleden. Omgekeerd kunnen alle gezinsleden er op hun manier aan bijdragen om depressieve buien te minimaliseren. En als een kind bijvoorbeeld lijdt aan autisme en het moeilijk vindt om met veranderingen om te gaan, dan heeft het hele gezin invloed op zijn leefsituatie. En omgekeerd heeft autisme weer invloed op het hele gezin.


Een gezin kan bestaan uit een of twee ouders met een of meerdere kinderen.

Op het gebied  van (v)echtscheidingsproblematiek, nieuw samengestelde- gezinnen en begeleide bezoeken hebben wij  de nodige ervaring en kennis  opgedaan.

(Begeleid bezoek: wanneer er bijv. een OTS is,  het contact met een ouder moeizaam verloopt en de voogd graag wil dat het contact er wel is maar onder een toeziend oog). 


Gezinsbegeleiding