Bureau Gezinszorg

Ambulante Begeleiding


Privacyverklaring, Disclaimer


KVK: 32110506

BTWnr: 817548841B01

AGB code: 98099322

SKJ-Regnr: 110008699

KIWA: 9163

IBAN: NL90INGB0005128148Disclaimer


Bureau Gezinszorg heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van de website en aanvaard echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website.

Bureau Gezinszorg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op de website beschikbaar is.

Bureau Gezinszorg houdt zich het recht voor om de inhoud van de site aan te passen of te verwijderen. Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Gezinszorg.

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Gezinszorg. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.